Cien. revīzijas Klienti, grāmatveži un sadarbības partneri!

Aicinām apmeklēt semināru

Grozījumi un aktuālais 2021.gada pārskatu un UIN deklarācijas sagatavošanā

PROGRAMMA

GADA PĀRSKATI 2021

1. 2021.gada grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, t.sk. peļņas vai zaudējumu aprēķina shēmā un informācijas uzrādīšanā.

2. Ieteikumi - atgādinājumi grāmatvedības darbu organizēšanai un secībai, lai nodrošinātu pēc iespējas efektīvu gada pārskata sagatavošanas darbu.

3. Biežāk pieļautās kļūdas gada pārskatu sagatavošanas darbā un noformējumā.

4. Inventarizācijas rezultātu apkopošana un korekcijas gada pārskata sagatavošanai.

5. Līdzdalības radniecīgo/ asociēto sabiedrību kapitālā novērtēšana.

6. Aizdevumu radniecīgajām/ asociētajām sabiedrībām, dalībniekiem un citu aizdevumu izvērtēšana.

7. Krājumu analīze un novērtēšana.

8. Debitoru parādi un uzkrājumu izveides nepieciešamība.

9. Aizdevumu un aizņēmumu atmaksas iespējas izvērtēšana

10. Uzkrājumi un uzkrātās saistības

11. Saņemtā valsts atbalsta u.c. finanšu palīdzības uzrādīšana grāmatvedībā un gada pārskatā

12. Finanšu pārskata posteņu skaidrojuma sagatavošanas aktualitātes.

13.  Kļūdu labojumi. Būtisku un nebūtisku kļūdu labojumi un to uzrādīšana finanšu pārskatā.

14.  Gada pārskatā uzrādāmā informācija par Covid-19 ietekmi, t.sk. darbības turpināšanas izvērtējums

15. Gada pārskata revīzija un ierobežotā pārbaude.

16. Gada pārskata forma, tā parakstīšana, apstiprināšana un iesniegšana

UIN DEKLARĀCIJA 2021

1. 2021.gada grozījumi UIN likumā.

2. Jaunumi VID sniegtajās Uzziņās par UIN tēmu.

3. UIN deklarācijas uzbūves izpratne un tajā uzrādāmā informācija dažādās situācijās

Izdales materiāli tiks nosūtīti elektroniski pirms semināra.

Norises laiks (latviešu valodā): 2022.gada 17. februārī pl. 9:30  -  13:30 (11:00-11:15 pauze)

Norises veids: ZOOM platformā tiešsaistē

Dalības maksa: EUR 61.00, piesakoties līdz 01.02.2022. maksa EUR 59.00 (bez PVN).  

Esošajiem revīzijas klientiem dalības maksa EUR 21.00.

Pieteikšanās: [email protected] vai mob.26104334 –  SIA „AUDITA GRUPA” , SIA “Apmācību apvienība” administratore Ilze Romanova. Jautājumus lūdzu iesūtīt jau iepriekš elektroniski: [email protected]

Uz tikšanos, ar cieņu- Nelda Janoviča un kolēģes. SIA „AUDITA GRUPA” sniedz revīzijas un ar to saistītos pakalpojumus, ja to pieprasa Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likums vai nolemj uzņēmuma valde, dalībnieki vai akcionāri. 

Piedāvājam:

  • Zvērināta revidenta pakalpojumi
  • Nodokļu aprēķinu pareizības pārbaude
  • Iekšējais audits un kontrole
  • Grāmatvedības, nodokļu un finanšu konsultācijas
  • Mantisko ieguldījumu novērtēšana
  • Grāmatvedības darba efektivitātes novērtēšana un uzlabošana