Aicinām apmeklēt semināru

Gada pārskata un UIN deklarācijas sagatavošana par 2022. gadu

Grāmatveža  darbs no revidenta skatupunkta

Seminārs praktiķiem, grāmatvežiem ar pieredzi. Seminārs paredzēts, lai atsvaidzinātu un papildinātu zināšanas, gatavojoties 2022.gada pārskata un gada pēdējās UIN deklarācijas sagatavošanai. Seminārā tiks izskatīti  arī praktiski piemēri no revidenta prakses, tiks sniegta informācija, ko visbiežāk pieprasa revidenti un kā revidenti identificē iespējamās kļūdas gada pārskatos, apskatīsim grāmatveža  darbu no revidenta skatupunkta.

PROGRAMMA

I.          Gada pārskata sagatavošana par 2022. Ko un kā skatās revidents.

a.    2022.gada grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā.

b.    Revīzijas risku izvērtēšana gada pārskatā, t.sk. krāpšanas riska izvērtēšana.

c.     Būtisku neatbilstības risku identificēšana (kā tiek noteikts būtiskums, ko zina revidents un var noderēt firmai).

d.    Grāmatvedības aplēses (pamatlīdzekļu nolietojums, šaubīgi debitori, uzkrājumi) un to revīzija.

e.    Pirmā gada revīzija un kā tai sagatavoties.

f.      Datu salīdzināšanas apjomi revīzijā (debitori, kreditori, datu atlases)

g.    Revīzijai nepieciešamā pieprasāmā informācija.

h.    Iekšējā kontrole  un tās testēšanas process revīzijā.

i.      COVID 19 un sankciju ietekme uz gada pārskatu, informācijas sniegšana. 

j.      Darbības turpināšanas riski un to ietekme uz gada pārskatu un revidentu ziņojumu.

k.     Notikumi pēc pārskata gada – izvērtējums un iespējamā ietekme.

l.      Kas ir laba grāmatvedība no revidenta skatupunkta.

m.  Revidentu ziņojums – kāds tas var būt un kādi ir galvenie ziņojumu ietekmējošie faktori.

n.    Gada pārskatā sniedzamā informācija un izvēles iespējas. Patiesa un skaidra priekšstata jēdziens un būtība.

o.    Citi aktuāli GP jautājumi pēc vajadzības.

I.          Gada pēdējās UIN deklarācijas aizpildīšana:

a.    Zudumi

b.    Nedrošie debitoru parādi

c.     Aizdevumi saistītajām personām

d.    Ziedojumi

e.    Palielinātie procentu maksājumi

f.      Informācijas sniegšana t.sk. par neapliekamām izmaksām nerezidentiem u.c.

I.          Atbildes uz jautājumiem

Izdales materiāli tiks nosūtīti elektroniski pirms semināra.

Kā arī nosūtīsim pēc semināra Apliecības par semināra klausīšanos.

Norises laiks (latviešu valodā):  2023.gada 8. februārī pl. 9:30  -  13:00 (ar pārtraukumu no 11:00-11:20)

Norises laiks (krievu  valodā):   2023.gada 10. februārī pl. 9:30  -  13:00 (ar pārtraukumu no 11:00-11:20)

Norises veids: ZOOM platformā tiešsaistē, kā  arī paredzēts klātienē, ja pieteiksies vismaz 10 dalībnieki

Dalības maksa: EUR 59.00, esošajiem revīzijas klientiem EUR 52.00 (nav PVN maksātājs).  

Pieteikšanās: [email protected] vai mob.26104334 –  SIA „AUDITA GRUPA” , SIA “Nodokļu Konsultatīvais Birojs”,        SIA “Apmācību apvienība” administratore Ilze Romanova. Jautājumus lūdzu iesūtīt jau iepriekš elektroniski: [email protected]
SIA „AUDITA GRUPA” sniedz revīzijas un ar to saistītos pakalpojumus, ja to pieprasa Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likums vai nolemj uzņēmuma valde, dalībnieki vai akcionāri.