Cien. revīzijas Klienti, grāmatveži un sadarbības partneri!

Aicinām apmeklēt semināru

2022.gada 1.janvārī stāsies spēkā jaunais Grāmatvedības likums, kas attieksies uz visiem uzņēmumiem, juridiskām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Ko paredz jaunais Grāmatvedības likums. Kā tas atšķiras no esošā.

JAUNAIS GRĀMATVEDĪBAS LIKUMS UN SAISTOŠIE MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

PROGRAMMA

1.    Jaunā Grāmatvedības likuma mērķis, jaunie termini un būtiskās atšķirības (t.sk. dokumentu noformēšanā u.c.), salīdzinājumā ar šobrīd spēkā esošo likumu Par grāmatvedību.

2.    Jaunā Grāmatvedības likuma un ar to saistošo MK noteikumu ietekme uz grāmatvedības darbu.

3.    Jaunās prasības grāmatvedības attaisnojuma dokumentu sagatavošanai, grāmatvedības reģistru kārtošanai un glabāšanai elektroniski.

4.    Prasības kases ieņēmumu un kases izdevumu attaisnojuma dokumentiem un kases grāmatas kārtošanai.

5.    Citi aktuālie jautājumi un to risinājumi.

Izdales materiāli tiks nosūtīti elektroniski pirms semināra.

Norises laiks (krievu valodā): 2021.gada 3.novembrī pl. 10:00 – 13:00 (11:30-11:45 pauze)

Norises laiks (latviešu valodā): 2021.gada 8. novembrī pl. 10:00  -  13:00 (11:30-11:45 pauze)

Izdales materiāli būs latviešu valodā

Norises veids: ZOOM platformā tiešsaistē

Dalības maksa: EUR 21.00 (bez PVN) ( esošajiem revīzijas klientiem), pārējiem dalībniekiem EUR 34.00 no personas

Pieteikšanās - līdz 29.oktobrim: [email protected] vai mob.26104334 –  SIA „AUDITA GRUPA” , SIA “Apmācību apvienība” administratore Ilze Romanova. Jautājumus lūdzu iesūtīt jau iepriekš elektroniski: [email protected]

Uz tikšanos, ar cieņu- Nelda Janoviča un kolēģes.SIA „AUDITA GRUPA” sniedz revīzijas un ar to saistītos pakalpojumus, ja to pieprasa Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likums vai nolemj uzņēmuma valde, dalībnieki vai akcionāri. 

Piedāvājam:

  • Zvērināta revidenta pakalpojumi
  • Nodokļu aprēķinu pareizības pārbaude
  • Iekšējais audits un kontrole
  • Grāmatvedības, nodokļu un finanšu konsultācijas
  • Mantisko ieguldījumu novērtēšana
  • Grāmatvedības darba efektivitātes novērtēšana un uzlabošana