Cien. revīzijas Klienti, grāmatveži un sadarbības partneri!

Aicinām apmeklēt semināru

GRĀMATVEŽU RĪTS –

PROGRAMMA

Nodokļu aktualitātes 2022!

1.      Nodokļu aktuālās izmaiņas -īsumā

a)      Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanas kārtībā no 2022. gada

b)      Latvijas un Krievijas nodokļu līguma darbības apturēšanas ietekme uz nodokļiem

c)      Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā un saistošajos MK noteikumos.

d)      Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, t.sk. jaunie VID  informatīvais materiāli UIN piemērošanai:

a.       debitoru parādi  

b.      ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi

c.       par juridisko personu ziedojumiem saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu

e)      Info par nodokļiem un pārskatiem, nodarbinot no Ukrainas ieceļojušos

f)       Izmaiņas 2022.gada valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās

g)      Īsumā par citām nodokļu aktualitātēm:

a.       depozīta sistēmas ietvaros veikto maksājumu uzskaite un nodokļu piemērošana

b.      grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā

c.       grozījumi MK noteikumos  “Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība”

2.     Jaunākās Darba likuma grozījumu aktualitātes

a.       Papildus prasības darba līgumiem

b.      Izmaiņas darba laika / vietas noteikšanā

c.       Izmaiņas Pārbaudes laika noteikšanā

d.      Rīcība, ja darbinieka darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams

3.    Grāmatvedības ikdienas aktualitātes īsumā

a.       Kad attaisnojuma dokuments derīgs bez paraksta

b.      Vai obligāti jāaprēķina procenti par aizdevumu izsniegšanu/saņemšanu.

c.       Krājumu zudumu norakstīšana – nodokļi un iespējas .

Norises laiks (latviešu valodā): 2022.gada 7. oktobrī pl. 12:30  -  15:30

Norises veids: ZOOM platformā tiešsaistē, kā  arī paredzēts klātienē Madonas novada pašvaldības ēkā, 3.stāvā. (atkarībā no cilvēku daudzuma pieteikšanās uz klātieni)

                   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dalības maksa: EUR 52.00, esošajiem revīzijas klientiem EUR 43.00 (nav PVN maksātājs).  

Pieteikšanās: [email protected] vai mob.26104334 –  SIA „AUDITA GRUPA” , SIA “Nodokļu Konsultatīvais Birojs”, SIA “Apmācību apvienība” administratore Ilze Romanova. Jautājumus lūdzu iesūtīt jau iepriekš elektroniski: [email protected]SIA „AUDITA GRUPA” sniedz revīzijas un ar to saistītos pakalpojumus, ja to pieprasa Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likums vai nolemj uzņēmuma valde, dalībnieki vai akcionāri. 

Piedāvājam:

  • Zvērināta revidenta pakalpojumi
  • Nodokļu aprēķinu pareizības pārbaude
  • Iekšējais audits un kontrole
  • Grāmatvedības, nodokļu un finanšu konsultācijas
  • Mantisko ieguldījumu novērtēšana
  • Grāmatvedības darba efektivitātes novērtēšana un uzlabošana