SIA „AUDITA GRUPA” sniedz revīzijas un ar to saistītos pakalpojumus, ja to pieprasa Gada pārskatu un konsolidētā gada pārskatu likums vai nolemj uzņēmuma valde, dalībnieki vai akcionāri. 

Piedāvājam:

  • Zvērināta revidenta pakalpojumi
  • Nodokļu aprēķinu pareizības pārbaude
  • Iekšējais audits un kontrole
  • Grāmatvedības, nodokļu un finanšu konsultācijas
  • Mantisko ieguldījumu novērtēšana
  • Grāmatvedības darba efektivitātes novērtēšana un uzlabošana