Nodokļu aprēķinu pareizības pārbaude

Nodrošina uzņēmuma nodokļu aprēķinu pareizības pārbaudi, t.sk. pirms VID audita un sniedz praktiskus ieteikumus kļūdu novēršanai un nodokļu aprēķinu darba optimizācijai.