Darba likuma 148.panta 1.daļa

Darba laika organizēšanas īpašie noteikumi piemērošanas iespējas – /skat. arī Darba likumu ar komentāriem http://www.lbas.lv/upload/stuff/201102/dl_ar_kom.pdf/:

Lasīt vairāk

Pilnvarojuma līgums

(Pilnvarojuma ligums_ar_IIN 8.p.2.9 dalu)

Lasīt vairāk

Pilnvarojuma līgums

Ar vai bez atlīdzības (vienkāršais paraugs)

 Lasīt vairāk