Grāmatvedības, nodokļu un finanšu konsultācijas

Konsultējam finanšu un vadības grāmatvedības jautājumos, veicot procesa padziļinātu izpēti, budžeta, naudas plūsmas sagatavošanu un kontroli. Sniedzam konsultācijas uzņēmumiem, kas darbojas jau šodien vai tikai plāno uzsākt savu komercdarbību Latvijā, kā arī specifisku nodokļu jautājumu risināšanā. Konsultācijas un ieteikumus par grāmatvedības uzskaiti un nodokļu likumu piemērošanu, par jaunumiem likumdošanā, tādejādi ietaupot Jūsu laiku un resursus. SIA AUDITA GRUPA piedāvā veikt uzņēmuma finanšu analīzi un, balstoties uz tās rezultātiem, izstrādāt optimālākos iespējamos risinājumus uzņēmuma finanšu darbības uzlabošanai.