Ievērojot darba ētiku un klientu informācijas konfidencialitāti, klientu firmu nosaukumi netiek minēti.

SIA "AUDITA GRUPA" sniedz pakalpojumus klientiem visā Latvijā, to vidū ir gan nozaru vadošie uzņēmumi, gan mazās un vidējās komercsabiedrības.

Uzņēmuma klienti ir uzņēmēji, kuriem:

 • nepieciešami zvērināta revidenta pakalpojumi;
 • pieteikts VID audits – lai pārbaudītu uzskaiti un grāmatvedību;
 • nepieciešams sagatavot Papildu deklarāciju;
 • vajadzīgas nodokļu un grāmatvedības konsultācijas;
 • vajadzīga palīdzība dažādu ar grāmatvedību un nodokļiem saistītu situāciju risinājumiem, t.sk. VID pārbaužu procesā (tematiskās pārbaudes, audits) u.c.

SIA „AUDITA GRUPA” klienti pārstāv plašu nozaru tīklu, t.sk.:

 • tirdzniecība;
 • ražošana;
 • būvniecība (t.sk. ceļu un tiltu būve);
 • autotransports un pārvadājumi;
 • dažādu citu pakalpojumu sfēras;
 • biedrības un nodibinājumi;
 • lauksaimnieciskā ražošana un pārstrāde.

 Mēs spējam sniegt pakalpojumus mūsu klientiem praktiski jebkurā darbības sfērā vai finanšu jautājumos, kuros viņiem nepieciešama palīdzība.  

Mūsu sekmes darbā ar klientiem apliecina mūsu ilgstošā un stabilā sadarbība.

Atsauksmes