Nelda Janoviča

Zvērināta revidente (LZRA Nr.155) [sertifikāts], sertificēta nodokļu konsultante (LNKA Nr.53) [sertifikāts], finanšu konsultante /SIA „Nodokļu Konsultatīvais Birojs”, SIA „AUDITA GRUPA”  [sertifikāts] vadītāja/, sertificēts koučs [sertifikāts].

Iegūtā izglītība: 2000.g. Banku augstskola - iegūta ekonomista augstākā profesionālā kvalifikācija finansu specializācijā; 2005.g. - Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāte -  sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā. Iekļauta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mantiskā ieguldījumu vērtētāju sarakstā. Vairāk kā 20 gadu darba pieredze finanšu, grāmatvedības un nodokļu vadības jomā, pieredze VID audita darba vadīšanā un organizēšanā, labi pārzina nodokļu, finanšu un ekonomiskos vadības procesus uzņēmumos. Vada seminārus (sadarbībā ar SIA „Lietišķās informācijas dienests” un LZRA, grāmatvedības kursu pasniedzēja Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā (LZRA) un rakstu autore žurnālos „Bilance” un „Revīzija un grāmatvedība”. Ilggadēja pieredze VID pieņemto administratīvo aktu pārsūdzību sagatavošanā un klientu pārstāvībā tiesās. Praksē izmanto pieredzi, kas iegūta sešu gadu darbā VID Audita daļā un divdesmit gadu pozitīvā praksē grāmatvedības pakalpojumu, revīziju un konsultāciju sniegšanā.

E-pasts: [email protected]


Linda Lazdiņa

SIA "AUDITA GRUPA" revidente, strādā kopš 2013.gada septembra.

Iegūtā izglītība: 2007.gadā Latvijas Universitātē iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība novirzienā - Ekonomika (grāmatvedība, analīze, audits); 2008.gadā Latvijas Universitātē iegūts Profesionālais maģistra grāds novirzienā - Ekonomika (grāmatvedības un uzskaites teorija, audits). Ir vairāk kā piecu gadu darba pieredze grāmatveža palīga amatā. Zināšanas papildina apmeklējot seminārus, kursus un konferences.

E-pasts: [email protected]


Inese Silmanoviča

Sadarbības partnere, sertificēta nodokļu konsultante (LNKA Nr.110) [sertifikāts], revidente, grāmatvedības metodikas eksperte.

Iegūtā izglītība: Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultāti – specialitāte lauksaimniecības ekonomists - organizators. 1998.gadā Latvijas Universitātē iegūta - nodokļu ekonomista kvalifikācija; 2005.gadā - sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā. Iekļauta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā mantiskā ieguldījumu vērtētāju sarakstā. Praktiskā darba pieredze grāmatvedībā un VID nodokļu kontroles darbā.

E-pasts: [email protected]

Ilze Romanova

SIA „AUDITA GRUPA” biroja administratore- lietvede kopš 2007. gada oktobra.

Iegūtā izglītība: 2000. gadā Preiļu arodvidusskola- mazumtirdzniecības komercdarbinieks; 2009. gadā Rīgas Pedagoģijas izglītības vadības augstskola pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītības studiju programma „Komercdarbības organizācija” ar virzienu „Uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists”; 2014,gada februārī iegūta Rēzeknes augstskolā otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītības studiju programmu „Finanses”; Zināšanas papildina, piedaloties Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas rīkotajās konferencēs, apmeklējot seminārus.

E-pasts: [email protected]