Grāmatvedības darba efektivitātes novērtēšana un uzlabošana

Novērtē grāmatvedības darba esošo stāvokli (intervijas, analīze u.c.) un sniedz praktiskus ieteikumus efektivitātes paaugstināšanai, t. sk. darbinieku skaita un darba procesa optimizācija, izmaksu samazināšana. Sniedz atbalstu izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai.