Mantisko ieguldījumu novērtēšana

Zvērināta revidente Nelda Janoviča un revidente Inese Silmanoviča ir iekļautas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā ar tiesībām novērtēt un sniegt atzinumus par aizdevuma, saistību kapitalizāciju.

Lai novērtētu aizdevuma, saistību kapitalizāciju būs nepieciešami dokumenti:

  1. Attaisnojuma dokumenti par parādsaistību rašanos;
  2. Aizdevums - aizdevuma līgums;
  3. Kapitalizējamo saistību konta(-u) izdrukas no sabiedrības grāmatvedības uzskaites sistēmas (datorprogrammas);
  4. Iepriekšējā perioda gada pārskats;
  5. Operatīvais finanšu pārskats periodam, kad tiek veikta kapitalizācija. Tam atbilstošs apgrozījuma pārskats vai virsgrāmata;
  6. Dalībnieku sapulces protokols ar lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu. Tam jāietver pamatkapitāla palielināšanas noteikumi;
  7. Statūtu grozījumi, statūtu jaunā redakcija.