Zvērināta revidenta pakalpojumi

Audits, par kuru Jūs maksājat ir ne tikai dokuments, ko pievienojat gada pārskatam, bet arī Jūsu grāmatvedības stāvokļa novērtējums  un praktiski ieteikumi uzskaites pilnveidošanai.

Mūsu galvenais uzdevums ir uzņēmuma finanšu pārskatu neatkarīga ekspertīze, lai apstiprinātu to ticamību, kā arī noskaidrotu un novērstu uzskaites sistēmas trūkumus un izteiktu priekšlikumus tās uzlabošanai, vai lielākas efektivitātes sasniegšanai.